MESURES COVID-19 A L’ESCOLA

 Directora

SALUTACIÓ DE LA DIRECTORA
Benvolgudes famílies i alumnes,
Iniciem el curs 2020-21 en plena pandèmia mundial degut a la Covid-19.
Entre tots estem fent front a un virus invisible que ha provocat molt dolor i angoixa. Després de mesos de confinament i d’incertesa, la nostra escola obre les portes per a rebre als nostres alumnes i famílies amb la mateixa il·lusió de cada curs escolar. Però també és cert, que aquesta il·lusió dels equips docents i de les persones d’administració i serveis que treballen al centre va acompanyada de molta prudència i sentit de la responsabilitat.
Com cada curs, treballarem un valor a nivell de tots els Centres Vicencians de les Filles de la Caritat. Enguany, i més encertat que mai, el valor del curs és La Responsabilitat.
La Responsabilitat és un valor i també una qualitat de l’ésser humà. És la capacitat que tenim tots i totes de respondre dels nostres propis actes en la cura d’un mateix, de la societat, i en el nostre context, de l’escola. És una característica positiva de tota persona, a través de la qual som capaços de comprometre’ns i actuar d’una manera correcta.
Tenim per davant un curs a priori complicat, però si junts seguim les normes de seguretat i de salut que hem compartit a les reunions telemàtiques i/o a les reunions presencials d’inici de curs, segur que podrem gaudir del dia a dia de l’escola i podrem realitzar tants projectes com sigui possible per assegurar l’assoliment d’aprenentatges, el desenvolupament de les intel·ligències múltiples, l’aprendre a aprendre amb emprenedoria i iniciativa personal amb tot l’alumnat.
Us demanem la vostra col·laboració perquè això, i més, sigui possible.
Actuem amb Responsabilitat dins i fora de l’escola. És la única manera de vèncer el virus.
Moltes gràcies a tots i totes i molt bon curs!
Núria Vila i Pladevall
Directora

PLA D’ACTUACIÓ I ORGANITZACIÓ DEL CURS 20-21 DEGUT A LA COVID-19 

SAFACOMPARTIM

FAQS

© 2020 Escola Sagrada Família