Preinscripció i matrícula curs 21 - 22

Escola Sagrada Família

Escola Sagrada Família

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 21-22

CURS 21-22
Presentació de sol·licituds de preinscripció
-Educació infantil de segon cicle i educació primària
del 15 al 24 de març de 2021

-Educació secundària obligatòria
del 17 al 24 de març de 2021

Un procediment que es durà a terme de forma telemàtica, amb el suport necessari per aquelles famílies participants en el procés que no disposin de mitjans.

Podeu demanar cita prèvia al telèfon 93.439.48.00 o al correu de l’escola:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

• Entrevistes personalitzades amb l’Equip Directiu i mestres d’infantil.
• També entrevistes online a través de Microsoft Teams.
• Visita a les aules.
• Suport i assessorament en tot el procés de preinscripció i matricula.

Feu clic per veure els vídeos:
Vídeo Promocional del Centre
Tour per les instal.lacions

 • Per qualsevol dubte, contacteu amb la secretaria del centre:

Tel. 93.439.48.00
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Coneix el nostre projecte educatiu
Com que no es poden fer visites guiades als centres, us recomanem descobriu com posem en pràctica el nostre projecte educatiu a través dels diferents apartats del nostre web:
www.csfamilia.com

Som escola participativa
També podeu consultar el següent document amb enllaços interessants de cada membre de la nostra comunitat educativa:

be u

DOCUMENTACIÓ OFICIAL NECESSÀRIA PER FER LA PRE-INSCRIPCIÓ

S'ha de presentar en tots els casos.

Només es podrà fer en modalitat telemàtica mitjançant el següent enllaç:

EDUCACIÓ INFANTIL:
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/inici/

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/primaria/inici/

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA:
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/inici/

El codi de centre és: 08077502

Vídeo com fer la preinscripció telemàtica:
https://www.youtube.com/watch?v=7Jz8gYBFCFM
També podeu consultar com fer el tràmit en el document adjunt:
Guia preinscripció (PDF)

 • Documentació necessària
  • Imprès de sol·licitud: El podreu descarregar aquí (ENCARA NO ESTÀ DISPONIBLE)

Documentació identificativa

• Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
Quan l'alumne estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
• DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne.
Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.

Vídeo de com digitalitzar els documents pels tràmits telemàtics:
https://www.youtube.com/watch?v=0l6JyatO37E

Document ofcial preinscripció Curs 21-22

Llistes barem provisional

Informe barem provisional Educació Infantil i Primària(PDF)

Informe barem provisional ESO(PDF)

Informe barem definitiu Educació Infantil i Primària(PDF)

Informe barem definitiu ESO(PDF)

Llistes barem ordenades

Informe barem ordenades Educació Infantil i Primària(PDF)

Informe barem ordenades ESO(PDF)

Resultat del sorteig:

El número per determinar l'ordre de les sol·licituds de 2n cicle d'educació infantil i de primària és el 69.448 (números assignats: 78.327) i el d'ESO és el 40.900 (números assignats: 62.488).

Llistes definitives

Llistes definitives Educació Infantil i Primària

Llistes definitives ESO

Llista d'espera Educació Infantil i Primària

PERÍODE DE MATRÍCULA DEL 14 AL 18 DE JUNY

Per fer la matriculació presencial cal demanar cita prèvia al telèfon 934394800 o al correu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Per qualsevol dubte, si us plau, contacteu amb nosaltres a través del correu electrònic This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o trucant al telèfon 934394800.

 

Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds

Per al 2n cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'ESO i batxillerat, s'apliquen els següents:
 1. Criteris generals
  • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
   • Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
   • Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts
   • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
   • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts
   • Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.
   • Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts
   • En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.
 2. Criteris complementaris
  • Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
  • Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s'hi inclouen les persones celíaques): 10 punts
  • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.
 3. Criteris específics de prioritat
  • Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.
  • En l'ESO i el batxillerat, en els centres que es determini per resolució, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d'alt rendiment. Per ampliar la informació podeu consultar aquí.
Zona d’influència del nostre centre
Zona d’influència del nostre centre

© 2020 Escola Sagrada Família