El dissabte 13 de gener la nostra escola, SAFA, va ser la seu d’un seminari d’Oxford centrat en el projecte Bright Futures.

Així doncs, l’equip d’anglès de l’escola va poder compartir experiències referents a aquesta nova metodologia integradora. Gràcies a aquesta proposta, els nens i nenes d’infantil adquireixen la llengua anglesa de manera natural, funcional, comunicativa i divertida.

Bright Futures inclou tres blocs: Daisy, Robin and me; Little Scientists; i, Phonics. El primer atrau l’atenció dels infants envers la llengua anglesa mitjançant cançons, contes, intel·ligències múltiples, unitats croscurriculars, projectes d’arts & crafts... per tal de crear un entorn d’aprenentatge ric i envolvent. Little Scientists permet a l’alumne experimentar a classe aspectes, objectes i elements del món que l’envolta. Així doncs, aquest és el seu primer contacte amb un aprenentatge AICLE, ja que participa i fa ús de l’anglès com a mitjà de comunicació. Finalment, Phonics és el mètode per introduir la lectoescriptura tot desenvolupant la consciència fonològica de l’alumne. És a dir, l’habilitat d’escoltar, identificar i manipular sons de tal manera que puguin entendre la correspondència entre fonemes i grafemes.

Aquest seminari d’Oxford ha enriquit l’equip d’anglès amb noves idees. D’aquesta manera, la metodologia Phonics podrà anar adreçada també a l’etapa de primària. I així aconseguir un aprenentatge continuat durant tota l’escolarització envers la llengua anglesa.